Schrijf je in

Ziekmelden

Je wilt je ziekmelden

Ben je ziek en kun je niet naar je werk? Lees dan onderstaande procedure en houd je aan de richtlijnen en voorschriften bij ziekte (conform ons ziekteverzuimreglement) Heb je daarbij nog vragen over je uitbetaling bij ziekte, kijk dan in de ABU-CAO voor uitzendkrachten.

Procedure bij ziekte

Hieronder vind je een uitgebreide toelichting over de te volgen procedures bij het ziek- en beter melden. Wij verwachten dat je je houdt aan de afspraken zoals ze vermeld zijn en/of met jou gemaakt zijn. Het niet naleven van de regels/afspraken kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van jouw Ziektewetuitkering. Mocht je hier vragen over hebben, dan lichten wij die graag toe. Lees ook het uitgebreide ziekteverzuimreglement.

1. Ziekmelden
Seesing Flex is jouw officiële werkgever en wij zijn verantwoordelijk voor de ziekmelding. Indien je ziek bent, ben je verplicht je persoonlijk voor aanvang van de werkzaamheden ziek te melden bij het bedrijf waar je werkt. Daarna bel je tussen 8:30 en 9:00 uur jouw contactpersoon bij Seesing Flex (klik hier voor de telefoonnummers van de vestigingen). Wij zijn namelijk verplicht om ziekmeldingen voor 9:00 aan de instanties door te geven, anders worden deze niet meer dezelfde dag verwerkt.

2. Wat gebeurt er als ik ziek word tijdens mijn werk?
Wanneer je ziek wordt tijdens het werk, meld dit dan direct aan jouw leidinggevende bij het bedrijf waar je werkt. Je belt vervolgens Seesing Flex zodra je naar huis gaat (klik hier voor de telefoonnummers van de vestigingen).

3. Activiteiten gericht op werkhervatting
Als je ziek bent, dien je alles in het werk te stellen om weer gezond te worden, zodat je spoedig je werk kunt hervatten. Jouw overige activiteiten mogen jouw genezing niet belemmeren.

4. (Gedeeltelijk) herstel
Het is mogelijk dat je je werkzaamheden (gedeeltelijk) hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat verrichten. Mocht je hierdoor nog gedeeltelijk recht hebben op een Ziektewetuitkering, dan dien je je te houden aan de regels die hieraan gesteld worden. Ben je (gedeeltelijk) beter, meld dit dan voor 9.00 uur bij Seesing Flex (klik hier voor de telefoonnummers van de vestigingen).

5. Loon bij ziekte
a. Ik werk met een uitzendovereenkomst Fase A

Je hebt 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. De hoogte van jouw ziekengeld is gebaseerd op jouw dagloon. Het dagloon wordt berekend conform het dagloonbesluit werknemersverzekeringen. Alle wijzigingen die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor jouw ziekengeld, dien je direct te melden bij Seesing Flex.

b. Ik werk met een met een uitzendovereenkomst Fase B of C
Werk je gedetacheerd, dan krijg je bij ziekte je salaris uitbetaald conform CAO door Seesing Flex. Je wordt begeleid door onze verzuimbegeleiders om een goede re-integratie te ondersteunen.

6. Wat gebeurt er als ik na 9:00 uur bel?
Je bent verplicht om je tussen 8:30 en 9:00 uur ziek te melden. Bel je na 9:00 uur dan heb je een extra wachtdag. Je leest hier meer over onder het kopje ‘Loon bij ziekte’ (zie punt 5).

Wij hopen dat  je snel weer hersteld bent!